Contact
Gesprek aanvragen
telefoon
085-0824430

Werkwijze

Binnen WOPiT wordt gewerkt vanuit de methodiek Krachtwerk. Daarnaast wordt er veel gewerkt vanuit ervaringsdeskundigheid. Hoop, gelijkwaardigheid en ieders krachten en mogelijkheden om te herstellen worden hierin als uitgangspunt gebruikt.

Hoe gaan we te werk?

Er is vertrouwen in de professional en er is evenwaardigheid tussen alle mensen, of je er nu werkt of woont. Wij geloven in werkgeluk en dat herstel van leven voor iedereen mogelijk is. In de ontmoetingsruimte is ruimte voor ontwikkeling en ontmoeting, iedereen kan daar activiteiten organiseren of aan deelnemen. Er wordt verbinding met de maatschappij gecreëerd.

Bij WOPiT delen we lief en leed binnen een open cultuur, soms moeten alle schouders eronder om een tandje bij te zetten in heftige tijden, andere keren vieren we samen het leven of onze successen. Wij geloven in het effect van de “healing environment” een mooie omgeving verhoogt het gevoel van je waarde als mens, dat geldt voor medewerkers en members, voor iedereen.

Werkwijze WOPiT
Samenwerkingsrelatie stichting WOPiT

Samenwerkingsrelatie

Op basis van evenwaardigheid

Persoonlijke ontmoeting als start van het herstelproces. Samen met een coach bouwen aan een evenwaardige samenwerkingsrelatie, die vertrouwenwekkend is, doelgericht, grenzen stellend, authentiek en versterkend. Binnen de samenwerking bepalen jij en je coach het tempo van herstel.

De coach is te gast in jouw leven, hij of zij heeft een bescheiden rol, omdat het leven grotendeels buiten de WOPiT-setting plaats vindt. Het is de taak van de coach om je te steunen bij de voorbereiding op (volledige) deelname in de maatschappij en het vergrootten van zelfregulatie. Zelfregulatie is het vermogen om eigen keuzes te maken en eigen gestelde doelen te bereiken.

Oriënterend gesprek aanvragen

Krachtwerkmethodiek

De zes krachtprincipes van Krachtwerk

- Members hebben het vermogen om te herstellen, hun leven weer op te pakken of te veranderen. WOPiT gelooft in de krachten en groeimogelijkheden van de members.

- De focus ligt op krachten, niet op tekortkomingen vanuit het gedachtegoed dat diagnoses en stereotyperingen obstakels kunnen vormen in de ontwikkeling van mensen.

- De member is regisseur van zijn herstelproces. De coach helpt bij het onderzoeken van keuzemogelijkheden en stuurt de regie zo veel mogelijk terug naar de member.

- De samenwerkingsrelatie staat centraal en is essentieel. Dit is een doorlopend proces waarin continue afstemming plaats vindt. Zitten we nog in hetzelfde tempo? Nemen we beide evenveel initiatief in het herstelproces?

- Werken in de natuurlijke omgeving. Dit heeft de voorkeur omdat hier het meeste zicht ontstaat op krachten van de member en op beschikbare hulpbronnen.

- De samenleving als belangrijke hulpbron. De nadruk ligt op het opbouwen en versterken van het steunsysteem.

Krachtcompas
Locatie Javastraat in Enschede

Ervaringsdeskundigheid

Vanuit her- en erkenning

In onze werkwijze en methodiek staan even waardigheid en empowerment voorop, hierdoor wordt ruimte gemaakt voor jou eigen unieke herstel. Deze werkwijze maakt het ook mogelijk dat er binnen WOPiT een grote hoeveelheid members en herstelcoaches zijn met ervaringskennis en/of ervaringsdeskundigheid over eigen ontwrichting en herstel.

Hoewel classificaties of ontwrichtende gebeurtenissen lang niet altijd wat zeggen over wie jij bent of wat jouw eigen proces is. Maakt deze ervaringsdeskundigheid vaak wel een vorm van her- en erkenning mogelijk die een samenwerkingsrelatie bijzonder en effectief kan maken. Je hoeft bijvoorbeeld niet altijd veel uit te leggen en weet samen al snel waar een uitdaging ligt.
Natuurlijk met als doel een zo prettig en zinvol mogelijk leven, ondanks, maar ook verrassend vaak juist dankzij deze kwetsbaarheid.

Met een eigen divisie aan ervaringskennis en -deskundigheid binnen onze organisatie hebben wij een ruim pallet aan herkenningsgebieden. Wij zullen hier met jou kijken naar wat het best voor jou past. Daarnaast zien we de maatschappij als een zinvolle hulpbron. Wij zullen dan ook gebruik kunnen maken van onze collectieve ervaringskennis om ook extern een goed passende partij te vinden die bij jou past wanneer hier een mogelijkheid zou liggen.

Met deze ervaringskennis worden ook door en met members allerlei laagdrempelige herstelgerichte activiteiten georganiseerd.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan het werken aan een eigen W.R.A.P. of herstelverhaal om jou te versterken in je eigen proces. Dit kan zowel als individu als soms in een groep zijn met kundige begeleiding.
Met enige regelmaat worden deze herstelverhalen ook gedeeld om anderen te inspireren.

Naast al het andere creëert (leren) ontspannen ook ruimte voor eigen herstel. Er worden structureel activiteiten geboden rekening houdend met jouw eigen belastbaarheid. Denk hierbij aan sporten, creatieve activiteiten, yoga en ook heeft WOPiT zijn eigen muziekband.

Ik ben erg tevreden over het feit dat ik met de hulp/steun van WOPiT en haar medewerkers mezelf heb kunnen ontwikkelen tot de persoon die ik wil zijn. Het is een wereld van verschil hoe ik binnen kwam bij WOPiT en vervolgens weer weg ging.

Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nlPatiëntenfederatie Nederland
Stichting WOPiT is gewaardeerd op ZorgkaartNederland.
Bekijk alle reviews

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een “huiselijke” sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

TriplePro logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram