Contact
Gesprek aanvragen
telefoon
085-0824430

Locatie Enschede, Javastraat

Locatie Javastraat in Enschede is de nieuwste geclusterde woonsetting van WOPiT. De locatie is geopend in de lente van 2021.
Locatie Javastraat in Enschede

De locatie

Javastraat, Enschede

Aan de Javastraat wonen 20 members; 7 in Tiny houses en 13 in appartementen, allemaal nabij het centrum van Enschede. Alle woningen zijn energie-neutraal en worden gehuurd van Ten Hag. Er kan gebruik gemaakt worden van de ontmoetingsruimte waar gezamenlijke koffie- en eetmomenten zijn en ook diverse activiteiten worden georganiseerd zoals Dungeons & Dragons, creatieve middag en spelletjesmiddagen. Een ontmoeting in de tuin op het zuiden valt ook onder de mogelijkheden.

Coaches zijn aanwezig tussen 9.00 en 19:00 uur en bieden wij individuele coaching op gestelde doelen.

Collega aan het woord

Wij leveren krachtwerk!

Sinds Januari 2022 ben ik in werkzaam bij WOPiT aan de Javastraat in Enschede. Hier kan ik mijn werk met veel passie uitvoeren. De missie en visie spreekt mij erg aan; een moderne vorm van ambulante coaching. De members huren de woning zelfstandig bij de corporatie, maar wonen in een veilige geclusterde setting bij elkaar. Er ontstaat een community, een noaberschap! Ik voel me deelgenoot van deze groep.

'Wij leveren krachtwerk', dat is onze quote.

Kom jij bij onze locatie aan de Javastraat zie je een gemêleerd gezelschap, waarbij geen onderscheid te zien is tussen de member of de coach. Humor is waar ik voor sta, het breekt snel het ijs en zo wordt makkelijk een mooie verbinding gelegd.

In de evenwaardige samenwerking van de member en de coach worden er krachten gevonden die ervoor zorgen dat het pad bewandeld kan worden door de member. Op weg naar herstel en maatschappelijke participatie. Alles op het tempo van de member. Dit werkt prettig en laagdrempelig.

Zie ik je binnenkort in onze ontmoetingsruimte voor een kop koffie?

Collega Javastraat aan het woord

Ik ben erg tevreden over het feit dat ik met de hulp/steun van WOPiT en haar medewerkers mezelf heb kunnen ontwikkelen tot de persoon die ik wil zijn. Het is een wereld van verschil hoe ik binnen kwam bij WOPiT en vervolgens weer weg ging.

Locatie Javastraat in Enschede

Member aan het woord

Ik zit heerlijk in mijn vel!

Hallo, ik ben Hans. 54 jaar jong, geboren en getogen Enschedeër en sinds het begin woonachtig bij WOPiT Javastraat, Enschede.

Ik kamp met een alcoholverslaving en toen ik werd opgenomen bij Dimence Zwolle, een ontwenningskliniek, werd er bij mij een psychologisch onderzoek uitgevoerd. Daar kwam uit naar voren dat ik te maken heb met een autistisch spectrum (ASS), en dat het eigenlijk niet verstandig is om zelfstandig verder te wonen. Mijn toenmalig contactpersoon van Tactus, instelling voor verslavingszorg, ging voor mij op zoek naar mogelijke geschikte woonvormen. De naam WOPiT kwam al snel te sprake en zij meldde mij aan voor WOPiT Javastraat.  De intake was snel geregeld en toen WOPiT Javastraat opende was ik één van de eerste bewoners.

Nu, na hier meer dan twee jaar te hebben gewoond, kan ik nog steeds zeggen: ‘jammer dat zoiets niet veel eerder mogelijk was.’ Want: ik ben thuis. Het voelt vanaf het begin goed, ik zit heerlijk in mijn vel en met mijn medebewoners en de begeleiding kan ik lezen en schrijven. Als er zich situaties voordoen waarvan ik denk : ‘hier kom ik alleen niet uit’ kan ik aankloppen bij de begeleiding en zij helpen mij dan de zich voordoende problemen aan te pakken. Het gebeurt echter ook regelmatig dat er zich iets voordoet waarvan mijn medebewoners en ik zoiets hebben van: ‘dat lossen we zelf wel op’ en dat doen we dan ook. Volgens mij is daar de term ‘Noaberschap’ voor bedacht.

In het dagelijks leven heb ik mijn dagbesteding bij Tactory IJsbaanweg. Tactory is de dagbesteding van Tactus, waar ik ben begonnen na mijn ontslag uit Zwolle. Hier ben ik bezig met allerlei projecten die mij en de mensen om mij heen veel voldoening / tevredenheid geven, en ik prijs mij gelukkig dat ik daar tot aan (en na) mijn pensioen mijn ei kwijt kan.

Buiten dan de dagbesteding ben ik ook lid van de WOPiTband: een muzikaal gezelschap waarin ik met veel plezier de basgitaar hanteer.

Mochten wij elkaar nog persoonlijk tegen komen vertel ik graag over hoe het allemaal bevalt en andere ter zake doende dingen. Het moge duidelijk zijn uit deze tekst: deze jongen zit op zijn plek. En dat voelt geweldig!

Locatie Enschede, Javastraat

Contactgegevens

Adres locatie: Javastraat 92, 7512 ZK Enschede

Tel. locatie: 085 - 0824433

Mail: javastraat@wopit.nl

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een “huiselijke” sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

TriplePro logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram