Contact
Gesprek aanvragen
telefoon
085-0824430
Een collega aan het woord

Charissa werkt sinds 3 jaar als herstelcoach bij WOPiT, aan de Dieselstraat in Hengelo. Voorheen heeft ze onder andere gewerkt in de gehandicaptenzorg en Jeugdzorg. Hier heeft ze verschillende plekken gezien waaronder de crisisopvang en intensieve behandelgroepen. In de coronaperiode kwam Charissa thuis te zitten en begon ze zich af te vragen welke richting ze op zou willen gaan. Het was al wel duidelijk dat ze op zoek wilde gaan naar een andere doelgroep. Tijdens het zoeken naar vacatures, kwam ze de vacature van WOPiT tegen. Dit was voor haar en haar omgeving nog een onbekende organisatie. Wel werd Charissa meteen enthousiast door de vacature en de gesprekken. De kennismaking met de Dieselstraat voelde meteen warm en huiselijk. Er kwam meteen naar voren dat je echt jezelf kan zijn en eerdere levenservaringen als krachten gezien worden in plaats van als risico's. Er sloten bij dit gesprek ook members aan en het onderlinge contact voelde gelijk prettig en evenwaardig.

Charissa noemt dat het werken bij WOPiT een stuk creativiteit vraagt en vrijheid brengt. Tijdens de werkdagen zijn er een aantal vaste afspraken; zoals de medicatiemomenten en de gezamenlijke momenten. Er wordt bijvoorbeeld dagelijks samen koffiegedronken en wekelijks samen gekookt en gegeten. De rest van de werkdagen wordt grotendeels ingevuld met afspraken met members, waar Charissa de eerst betrokken coach van is. Ze bespreekt samen met de members wanneer en hoe vaak deze afspraken ingepland worden en hoe de invulling hiervan eruitziet. Deze keren meestal wekelijks terug. De invulling van deze afspraken kan heel divers zijn. Dat is wat het werken bij WOPiT zo leuk maakt, aldus Charissa. Met de ene member gaat ze mee boodschappen doen en helpt ze mee met praktische taken. Met een andere member heeft ze Tai Chi lessen gevolgd, om de drempel naar het sporten te verlagen. Op deze manier creëer je samen met de members je eigen planning. Hierbij heb je samen de vrijheid om de momenten creatief in te vullen, zodat er volgens de methodiek van Krachtwerk aan de doelen gewerkt kan worden. Naast de vaste gezamenlijke- en eigen afspraken blijft er nog ruimte over voor vrije invulling op de dag zelf; bijvoorbeeld voor een member die behoefte heeft aan ventileren of het meegaan naar gesprekken bij andere organisaties. Ook voor de eigen taken die Charissa heeft, kan ruimte ingepland worden. Zo is ze stagebegeleider van twee collega's, richt ze zich op de financiën van de locatie en houdt ze zich in grote lijnen bezig met de medicatie aan de Dieselstraat. Er is daarnaast ruimte voor nog meer verdieping in onderwerpen waarin de interesse ligt in het werken met de members. Zo heeft Charissa met een aantal andere collega's binnen WOPiT een congres bijgewoond over hoarding.

Naast de grote afwisseling in het werken vindt Charissa het leuk dat ze veel leert van zowel collega's als members. Ook bevalt het werken binnen de zelfsturende teams goed. Er is een rode lijn in het werken binnen alle locaties van WOPiT, maar er wordt ook vrijheid ervaren om de Dieselstraat neer te zetten, zoals de members en collega's dat voor zich zien. Het bevalt daarnaast goed dat WOPiT een kleinschalige organisatie is. Charissa noemt vrijwel alle collega's van alle locaties te kennen. Er worden onder andere veel activiteiten organisatie breed aangeboden. De members en collega's werken daarbij echt samen, waardoor de even waardigheid goed naar voren komt. Zo is er een Wopitband gecreëerd en kan er wekelijks samen gesport worden tijdens de CrossFit training. Er trainen zowel members als collega's samen voor de 5 kilometer loop. Charissa noemt dat het erg gaaf is om te zien dat er op deze manier samen wat van gemaakt wordt!

Sinds de komst van Charissa aan de Dieselstraat, is er steeds meer een stabiel team ontstaan. Van de methodiek SRH is de omslag gemaakt naar Krachtwerk. Charissa maakt veel gebruik van het Krachtkompas. Dit is een werkblad om krachten en hulpbronnen in kaart te brengen. Hiermee bekijkt ze met de member waar iemands uitdaging ligt, waar degene aan wil werken en wat past bij deze persoon. Naast het kijken naar de krachten van members, wordt er ook gekeken naar de krachten van collega's. Deze krachten worden ingezet binnen het team, maar ook binnen de gehele organisatie. Zo wordt er aan de divisie van Ervaringsdeskundigheid steeds meer aandacht besteed. Charissa ziet dit als een heel mooi en belangrijk punt.

Tot slot noemt ze dat ze de waardering die ze krijgt in het werk, erg waardevol vindt. Dit is terug te zien in woorden en in attenties. Zo krijgen alle medewerkers van WOPiT rondom Kerst een persoonlijk geschreven kaart. Ze vindt het een compliment voor WOPiT dat hier op deze manier zoveel aandacht aan wordt besteed!

Ik ben erg tevreden over het feit dat ik met de hulp/steun van WOPiT en haar medewerkers mezelf heb kunnen ontwikkelen tot de persoon die ik wil zijn. Het is een wereld van verschil hoe ik binnen kwam bij WOPiT en vervolgens weer weg ging.

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een “huiselijke” sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

TriplePro logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram