Contact
Gesprek aanvragen
telefoon
085-0824430
Collega aan het woord - Gem

Gem werkt al ruim 3 jaar als herstelcoach bij WOPiT aan de Geerdinksweg. Hiervoor heeft hij 8 jaar bij Ambiq. Hier was hij de laatste jaren vooral aan het werk op verschillende locaties vanuit een flexteam. Toen hij op zoek ging naar meer vastigheid en structuur, kwam hij WOPiT tegen. Hierbij sprak de kleinschaligheid van WOPiT Gem aan. Daarnaast werd hij enthousiast van de eigen inbreng die je binnen deze organisatie in jouw eigen werkdag kan hebben en de afwisseling in het werk.

Toen Gem gewend was aan zijn rol als herstelcoach binnen de Geerdinksweg, werd er binnen WOPiT nagedacht over hoe de methodiek meer levend gehouden kan worden binnen de organisatie. In deze zoektocht werd Krachtwerk ontdekt en dit werd de vervanger van de SRH methodiek. Alle medewerkers kregen de basistraining van Krachtwerk, zodat iedereen hetzelfde startpunt had om met deze methodiek aan de slag te gaan. Na deze basistraining werd gekeken hoe het werken met deze methodiek verder geborgd kon worden binnen de organisatie. Hiervoor werd Gem samen met een andere collega Merel benaderd, met de vraag om naast het werken als herstelcoach ook aan de slag te gaan als krachtwerkcoach. Deze meer verdiepende rol, naast de rol als krachtwerkcoach vond Gem een goede combinatie. Merel en Gem hebben toen de vervolg training Krachtwerk coaching gevolgd.

Gem noemt dat het verschil met de basis training is, dat je in de training Krachtwerk coaching meer overkoepelend te werk leert gaan. Er werd gesproken over het implementeren en borgen van de methodiek binnen de organisaties. En hierbij ook te zorgen dat de kwaliteit van het werken met de methodiek gewaarborgd wordt. Na het volgen van deze training zijn Gem en Merel begonnen met het geven van een kick-off binnen alle teams van WOPiT. Hierin werd toegelicht wat de rol van de krachtwerkcoaches inhoudt en wat de verwachting van de teams is betreft het werken met de methodiek. Inmiddels zijn alle teams van WOPiT verdeeld onder Gem en Merel en komen zij hier 2 keer per maand langs. Hierin wordt 1 keer per maand aandacht besteed aan het werken met de TKB, Teamkrachtbespreking. Dit is een instrument vanuit Krachtwerk, waarmee het krachtgerichte werken in de dagelijkse praktijk ondersteund wordt, door het bespreken van een situatie volgens bepaalde stappen. Daarnaast wordt er 1 keer per maand een kennis uur besteed aan alle teams over Krachtwerk.

In juli a.s. vervangt ONS het huidige elektronisch cliëntendossier. Gem en Merel zijn hier vanuit hun rol als krachtwerkcoach ook intensief betrokken bij geweest. De krachtwerkinstrumenten zijn duidelijk te herkennen binnen het nieuwe systeem. Vanuit de Krachteninventarisatie, een ander instrument vanuit de methodiek, wordt het ondersteuningsplan van de members opgezet. In de rapportages in het systeem kunnen ook specifiek de krachtwerkcoaches aangevinkt worden, zodat zij mee kunnen denken over bepaalde situaties vanuit hun expertisegebied. Tussentijds kan ook contact opgenomen worden met de krachtwerkcoaches voor vragen. Ze zorgen dat ze aan het eind van de basistraining van Krachtwerk voor de nieuwe medewerkers, contact hebben met de trainer en deze medewerkers, om te bespreken of er uit de training punten zijn gekomen die zij mee kunnen nemen. Hierdoor zijn de krachtwerkcoaches voor nieuwe medewerkers meteen ook al zichtbaar.

Om af te sluiten haalt Gem dit citaat over Krachtwerk naar voren:

“Krachtgerichte methodiek ondersteunt members bij hun eigen herstelproces in hun eigen gewenste richting, het startpunt en de focus ligt bij hun krachten, groeimogelijkheden en toekomstperspectief van de members.”

Ik ben erg tevreden over het feit dat ik met de hulp/steun van WOPiT en haar medewerkers mezelf heb kunnen ontwikkelen tot de persoon die ik wil zijn. Het is een wereld van verschil hoe ik binnen kwam bij WOPiT en vervolgens weer weg ging.

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een “huiselijke” sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

TriplePro logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram