Contact
Gesprek aanvragen
telefoon
085-0824430
Burendag aan de Geerdinksweg

Het gebouw van de locatie Geerdinksweg lag jaren op een braakliggend terrein. Daarna zijn er op dit terrein een lange tijd werkzaamheden uitgevoerd, om een hele nieuwe woonwijk op te zetten. Deze werkzaamheden zijn nu zo goed als klaar. Dit maakt dat de members van de Geerdinksweg weer het gevoel hebben echt in een wijk te wonen. 

De behoefte om contact te leggen met de nieuwe buren was er wel, maar hoe deze eerste stap gezet kan worden, bleef enige tijd de vraag. Tot werd bedacht dat de buren uitgenodigd konden worden voor een kennismaking, op de nationale burendag op zaterdag 23 september. Hiervoor is een mooie flyer gemaakt, die wel bij 100 buren in de brievenbus is gedaan. Er is een springkussen voor de kinderen geregeld en de hapjes en drankjes werden verzorgd. De collega's en members van de Geerdinksweg waren er helemaal klaar voor. Wel was het nog spannend of er bij de buurt wel dezelfde interesse zou liggen. Niemand had een idee op hoeveel mensen we konden rekenen. Op de uitnodiging werd 14.00 uur als begintijd van de kennismaking genoemd en kort daarna kwam er al een hele groep met buren de tuin in gelopen. Iedereen reageerde erg enthousiast en positief op de uitnodiging. Een aantal buren hadden zelfs een mooie plant meegenomen als cadeautje voor in de gezamenlijke ruimte. 

Er was veel interesse in "het witte gebouw”; wie hier wonen, vanuit welke organisatie en wat de coaches hier nou precies doen. Hierdoor werd ook al snel duidelijk dat deze kennismaking en kennisoverdracht nodig was, om toch bestaande vooroordelen en stigma's uit de weg te gaan. Een aantal members vonden het leuk om hun appartement te laten zien aan de buren en kregen hier erg leuke reacties op. Veel mensen waren verbaasd dat de members een eigen appartement hadden en dat deze dan ook nog zo groot was. De collega's en members hebben op deze middag met elkaar een realistisch beeld kunnen schetsen van het wonen en werken binnen stichting WOPiT. Daarnaast was er ook wederzijdse herkenning, werden er gegevens uitgewisseld met elkaar en afspraken gemaakt om contact te houden. Het was een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar. 

Ik ben erg tevreden over het feit dat ik met de hulp/steun van WOPiT en haar medewerkers mezelf heb kunnen ontwikkelen tot de persoon die ik wil zijn. Het is een wereld van verschil hoe ik binnen kwam bij WOPiT en vervolgens weer weg ging.

Stichting WOPiT heeft als missie het bevorderen van (woon)mogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij. De woon- en zorgvisie van Stichting WOPiT is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen en leven in kleinschalige woonclusters met een gemeenschappelijke ruimte binnen een “huiselijke” sfeer. De begeleiding is gericht op herstel- en participatie.

TriplePro logo
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram